Lidmaatschap TOP

Lidmaatschap TOP

Lid worden van TOP kan op verschillende manieren. Op deze pagina staat vermeld welke vormen en wat de kosten van een lidmaatschap er zijn. Jaarlijks tijdens de ALV worden verschillende tarieven opnieuw vastgesteld.

 

Korfbal lid worden

Als u als korfballer lid wilt worden van TOP dient u zich aan te melden bij het secretariaat. Dit aanmelden gaat via het digitale aanmeldformulier. Vul dit formulier volledig in en onderteken het. Met de ondertekening van het inschrijfformulier stemt u in met de bij het formulier gevoegde voorwaarden en het contributie bedrag bij TOP.

 

Indien van toepassing vermeld dan bij uw aanmelding ook de volgende zaken:

  • Voorkeur voor een indeling bij vrienden/vriendjes/vriendinnetjes (dit geeft echter geen enkele garantie!).
  • Lidmaatschap van een andere korfbal vereniging
  • Relevante medische zaken (zoals ADHD)
  • Alle andere zaken die van belang kunnen zijn

 

Voor het maken van een spelers kaart is een (digitale) pasfoto nodig, welke gelijk met het inschrijfformulier ingeleverd kan worden, deze kunnen ook apart gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sociaal lid worden

Bij TOP bestaat ook de mogelijkheid om sociaal lid te worden, voor diegene die de vereniging een warm hart toedragen, maar geen sport beoefenen. Een sociaal lidmaatschap kost 56 euro per jaar. 

 

Tennis lid worden

De tennisactiviteiten bij TOP zijn verdeeld in twee seizoenen: een zomerseizoen en een winterseizoen.

  • Zomerseizoen 1 april tot en met 30 september; 
  • Winterseizoen 1 oktober tot en met 31 maart.

Tennissers bij TOP zich kunnen aanmelden als jaarlid, maar ook als zomer- of winterlid.

Informatie over de inschrijving kunt u verkrijgen bij het secretariaat:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tennispas
Alle tennissers ontvangen een lidmaatschap pas, waarop naam, adres en geboortedatum staan vermeld. De pasjes zijn voorzien van een pasfoto. Deze pas vormt het bewijs dat men gerechtigd is gebruik te maken van de tennisbanen van TOP.

Men kan bij het reserveren de tennisbaan afhangen met de pas op het afhangbord bij de kantine. Het gebruik van de tennispas is strikt persoonlijk.

 

 

 

 

 
Share

Opzeggen club lidmaatschap

Opzeggen kan via e-mail aan de secretaris:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of d.m.v. invullen van dit formulier.

Mocht je twijfelen dan kan er contact worden opgenomen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per telefoon met Barbara Romsom, 06-47121059.

Tarieven Korfbal lidmaatschap

De tarieven van een korfbal lidmaatschap zijn opgebouwd uit twee onderdelen, contributie en bijdrage kledingfonds.

 

Seizoen 2022 - 2023

 

Euro per jaar

Contributie

Kledingfonds

Senior 290 15
Senior < 23 jaar 232 14
A-Junior 203 12
B-C Aspirant 174 12
D-E-F Pupil 145 9,50
Kangoeroe / trainend lid pupil / D/E/F 87 9,50
Trainend lid asp,jun,sen 116 -
Pukkies / G-Korfbal - -
TOP-FIT 85 -

 

Tarieven Tennis lidmaatschap

 

Seizoen 2021-2022

 

   tarief (euro)  
     
  korfbal lid  
  JA NEE
Winterabonnement
Okt t/m Mrt

65

65
     
Zomerabonnement
Apr t/m Sep

65

65

     

Jaarabonnement

Okt t/m Sep

   
Vanaf 18 jaar 105 125
Jeugd 16 & 17 jaar

75

95

Jeugd t/m 15 jaar

Gratis 50

 

*Jaarleden 1 uur gratis tennis in tennishal de Klinkerberg

 

Algemene voorwaarden korfbal lidmaatschap

 

Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 Juni.

Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aanmelding. De contributie wordt hierop pro rato afgestemd. Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met de secretaris.

Opzeggen lidmaatschap

De beëindiging van het lidmaatschap kan slechts per 31 mei plaatsvinden. In verband met verplichtingen aan het KNKV dient de secretaris voor 1 mei van het betreffende jaar van de opzegging in kennis te worden gesteld. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid zijn contributie geheel verschuldigd.

Wijziging lidmaatschap

Wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 mei bij de secretaris te worden ingediend. De lidmaatschap wijziging heeft pas consequenties met ingang van het verenigingsjaar. Indien het bij een tussentijdse wijziging leidt tot een hogere contributie, zal het meerdere worden doorberekend.

Contributie

Vanwege de verplichtingen aan het KNKV dienen leden de contributie voor 31 oktober voor de helft betaald te hebben en voor 31 januari dient 100% betaald te zijn. Dit betekent dat deze betalingen op de genoemde data op de bank- of girorekening van de vereniging bijgeschreven dienen te zijn.

Boetes

Bij het niet nakomen van regels door de leden wordt de vereniging door de korfbalbond beboet. Alle boetes die worden opgelegd, om welke reden dan ook, worden in principe aan de betrokken leden doorbelast tenzij het bestuur anders beslist.

Kleding

Het clubkostuum van de vereniging bestaat uit een wit shirt met verticale rode baan en zwarte broek/rok. Het reserve clubkostuum wordt door het bestuur vastgesteld. In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat in gesponsorde kleding moet worden gespeeld.

Statuten en het huishoudelijk reglement

Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging waarvan kopieën verkrijgbaar zijn bij de secretaris.

Algemene voorwaarden tennis lidmaatschap

 

Betaling contributie

De tenniscontributie dient vooraf te worden betaald, u ontvangt géén nota of acceptgiro. U dient zelf zorg te dragen voor het overmaken van de contributie op NL30 INGB 0000 2081 27 t.n.v. TOP-TTC. Er hoeft geen inschrijfgeld betaald te worden.

Sleutel

Ieder tennislid kan een sleutel ontvangen van het tenniscomplex. Voor het sleutelgebruik en ter dekking van verlies en/of diefstal van de sleutel brengt TOP een waarborgsom in rekening van € 22,50. Dit bedrag zal tegen inlevering van de sleutel worden terugbetaald. Aanvragen bij Ab Elfering: tel nr 06-40454707.

Opzeggen

De inschrijving als lid is geldig totdat er schriftelijk, uiterlijk 3 maanden vooraf, wordt opgezegd.

Automatische incasso

De contributie kan d.m.v. automatische incasso worden afgeschreven. U dient schriftelijk toestemming te geven door uw rekeningnummer en handtekening op het aanvraagformulier te plaatsen. Deze incasso blijft geldig totdat schriftelijk wordt opgezegd. Er wordt géén acceptgiro of rekening gestuurd. Kiest men niet voor automatische incasso dan dient de contributie overgemaakt te worden op NL30 INGB 0000 2081 27 t.n.v. KVTOP-TTC. Pas na ontvangst van de contributie kan het pasje opgehaald worden.

Pasfoto

Voor het maken van een pasje is een duidelijke pasfoto nodig. De aangeleverde pasfoto wordt gescand en digitaal opgeslagen. Alleen een duidelijke pasfoto kan worden gebruikt. Ook kunt u (een duidelijke) digitale pasfoto per mail opsturen onder vermelding van de bijbehorende naam naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit geldt ook voor leden die een nieuwe pasfoto op hun pasje willen.