Aanmelden club lidmaatschap

Lid worden van TOP

Welkom bij TOP. Om lid te worden bij TOP vult u het formulier in , onderteken het en klik daarna op verzenden.


Persoonlijke gegevens

Foutieve invoer

Invalid Input

Foutieve invoer

Kies de juiste

/ / Geboorte datum niet juist ingegeven

Foutieve invoer

Geef juiste telefoonnummer

Geef juiste telefoonnummer

Geef hier straatnaam en huisnummer

Geef hier de postcode, tekens - / , toegestaan

Geef hier de woonplaats

Invalid Input

Als je al eerder korfballid bent geweest, heb je mogelijk nog een KNKV lidmaatschap nummer. Vul dit dan hier in.

Er is iets misgegaan met het laden van de foto

Pasfoto kan hier toegevoegd worden, mag ook in een later contact. Kangoeroes en Pukkies hoeven geen pasfoto in te leveren.


Minderjarig (onder 18) 

 

Leden onder de 18 jaar dienen onderstaande gegevens van ouders/voogd aan te vullen. 

Foutieve invoer

Geef hier straatnaam en huisnummer

Geef hier de postcode, tekens - / , toegestaan

Geef hier de woonplaats


Gewenst lidmaatschap

maak de juiste keuze

Vergeet niet aan te geven welk lidmaatschap

Foutieve invoer

Vergeet niet aan te geven welk lidmaatschap

Foutieve invoer


Betalingsinformatie en machtiging tot automatische incasso

 

Ik machtig hierbij TOP de kosten van het lidmaatschap automatisch af te schrijven van mijn bankrekening nummer (IBAN).(Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken).

Afschrijven van de korfbalcontributie kan op twee manieren, eens per jaar het totale bedrag of op twee momenten van het jaar 50%.

Afschrijven van de contributie van Winter- en Jaarlidmaatschappen tennis vindt rond 20 september plaats, voor Zomerlidmaatschappen gebeurt dit rond 20 maart.

De Club van 100 contributie wordt jaarlijks 1 november van uw rekening afgeschreven

 
 
Controleer even of het IBAN juist is ingegeven.

Vul hier de naam van de rekeninghouder in

Geef uw keuze

** Door invulling van dit formulier als korfballer ga je akkoord met een betalingsverplichting, die voor elk heel seizoen aangegaan wordt voor de lidmaatschapsgelden, inclusief de bondskosten van het KNKV. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 31 mei. 

Bij een latere opzegging is de club wel al bondskosten verschuldigd, deze bondskosten worden alsnog in rekening gebracht bij het opzeggende korfbal lid.


TOP vrijwilligers

Onze vereniging wordt volledig door vrijwilligers ondersteund en geleid. 

We willen dan ook vragen of jij of u als ouder/verzorger de club wilt ondersteunen door mee te helpen met een van de vele activiteiten.

Een vrijwilliger is immers onbetaalbaar!

 

Ja, ik en/of mijn partner help(en) de club graag en ben/zijn geïnteresseerd in de volgende activiteit(en):

Invalid Input

Nieuwsgierig naar bestaande vacatures? Kijk dan na de aanmelding ook even op onze website. Of neem contact op met onze vrijwilligerscommissie: vrijwilligers@kvtop.nl.

 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze club.


Ondertekening en akkoord

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden vermeld in de bijlage behorende bij het aanmeldingsformulier. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.kvtop.nl

Lees hier de privacy voorwaarden van TOP. (wordt geopend in een nieuw window)

Zonder akkoord kunnen de gegevens niet verwerkt worden

Invalid Input