Recreanten

Recreanten

De recreanten zijn TOP leden die geen vaste competitie willen spelen maar wel op basis van gezelligheid sportief bezig willen zijn. De meeste recreanten willen alleen regelmatig gezellig trainen. Zij trainen onder leiding van een ervaren trainer 1x per week, in eigen tempo en met plezier als belangrijkste doel. Na afloop gezellig wat drinken en bijpraten is minstens zo belangrijk. De meeste recreanten zijn oud spelers die geen tijd of zin meer hebben voor de zaterdagcompetitie of zijn ouders van TOP spelers. Hoewel ze zelf soms vroeger niet gekorfbald hebben, gooien ze nu met veel plezier een balletje. De meeste recreanten zijn tussen de 30 en de 60, maar er gelden geen leeftijdsgrenzen. Een keer per jaar, rond eind maart, organiseert TOP een recreanten toernooi in sporthal de Korf, waarin behalve de recreanten van TOP ook recreanten van vier andere verenigingen mee doen. Als er genoeg animo is wordt eind augustus deel genomen aan een veld toernooi bij een andere vereniging. Een deel van de recreanten gaan een keer per jaar een weekend samen weg. Dus als u denkt wellicht iets voor mij. Ik zou toch eigenlijk (weer eens) wat aan sport moeten doen? Schroom niet en kom eens kijken of vrijblijvend meetrainen. Van eind augustus tot oktober en april tot juni woensdagavond van 19:30-20:30 uur op het veld, in de periode november-maart in de sporthal de Korf, de laatste jaren op woensdagavond. Wij nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te doen. Wilt u meer informatie, benader dan: Ad Slobbe: tel. 06-4435.8921

Share